Magazyn Uczelniany ,,Discipulus”

List od redakcji

Magazyn ,,Discipulus” to magazyn prowadzony przez studentów należących do koła redakcyjnego. Reaktywowany został dla społeczności Collegium Humanum w maju 2021 roku. Artykuły do magazynu pisać może każdy student naszej uczelni, który tylko ma chęć zaangażowania się w ta działalność. Redaktorem Naczelnym magazynu jest Tomasz Sitek, student II roku psychologii, a Redaktorem Technicznym Sebastian Krauz. W skład Zarządu Magazynu wchodzą również: Katarzyna Mazur, Dorota Szela oraz Aleksandra Koźlak.

Publikowanie, dokumentowanie, wyrażanie się jest naszą misją. Chcemy, żeby ten magazyn był żywy i każdy ze studentów CHSGM dołożył swoją cegiełkę w procesie jego wydawania. Tak naprawdę czy to będzie kwartalnik, półrocznik czy miesięcznik zależy tylko od studentów. Wierzymy jako redakcja, że nadamy mu razem wielkie znaczenie, a każdy z nas dzięki niemu będzie miał swój udział w postaci artykułów.

Myślimy, że każdy z nas potrafi być redaktorem, a nawet sądzimy, że już nim jest, ale może się tak zdarzyć, że jeszcze to tym nie wie. Pisać można o czymkolwiek, jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Wystarczy uświadamiając sobie, że robimy to już od dawna, bo żyjemy pisząc własną historię. My jako redakcja chcemy publikować życie naszej społeczności, którą każdy z nas tworzy. Uważamy, że jest warta publicznej uwagi.

Zachęcamy was serdecznie do czytania i zgłoszenia się do aktywnej działalności redakcji.

Kontakt z redakcją

Rzeszów ul. Miłocińska 46/A

35-232 Rzeszów

Tel.: +48 696 463 968

E-mail: discipulusmagazyn@gmail.com