Komisja Rewizyjno-Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jest organem Samorządu Studentów, przeprowadzającym wybory do Rady Samorządu Studenckiego, Parlamentu Studentów, oraz wybory przedstawili studentów w Radzie Wydziału.

Komisja Rewizyjno-Wyborcza (KRW) jest organem nadzorującym Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, która zostaje powołana przez Radę w ciągu 21 dni od daty pierwszego posiedzenia przedstawicieli Samorządu.

Kadencja Komisji Rewizyjno-Wyborczej trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia KRW, zwołanego przez Przewodniczącego Samorządu, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie KRW następnej kadencji.

Skład Komisji Rewizyjno-Wyborczej wybierany jest na drodze głosowania Rady, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, na podstawie otrzymanych rekomendacji od starostów.

Przewodniczący KRW: Nizar Hałdys

Pozostali członkowie Komisji: Sylwia Jakson oraz Ewa Mach.     

Kontakt: n.haldys@gmail.com

Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Wyborczej