Magazyn Uczelniany ,,Discipulus”

Wirus HIV- Nowa nadzieja dla nosicieli wirusa

7 marca 2013 r. we wszystkich mediach pojawiła się rewolucyjna informacja. Tego to dnia, za sprawą prof. Gero Hüttera z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie udało się wyleczyć nosiciela wirusa HIV. Była to szokująca informacja dla całego świata, ponieważ był to pierwszy taki przypadek w historii.

Pacjentem tym był Amerykanin Timothy Ray Brown. Zastosowana metodę leczenia, również można określić mianem rewolucyjnej. Hütter doskonale orientował się, że mutacja delta 32, będąca bardzo niewielką zmianą w DNA, sprawia, że część ludzi jest odporna na wirusa HIV. Postanowił więc znaleźć dawcę szpiku, który będzie miał właśnie tę mutację i zgodzi się oddać szpik Brownowi. Udało się. Dzięki temu przeszczepowi Timothy Ray Brown do dziś jest wolny zarówno od HIV jak i od białaczki szpikowej.

Od tego czasu minęło już siedem lat. Przez cały ten czas nie mieliśmy żadnych informacji na temat nowo wyleczonych pacjentów. Aż do 10 marca 2020 r. Tego dnia naukowcy z Cambridge University przekazali, informację o kolejnym udanym leczeniu. Adam Castillejo, znany bardziej jako „londyński pacjent”, podobnie jak Timothy Ray, u niego również została zdiagnozowana białaczka. Zespół badaczy prowadzony przez prof. Ravindra Kumara Gupta z University of Cambridge przedstawił wyniki badań po 30 miesiącach od transplantacji komórek krwiotwórczych, potwierdzające wyleczenie pacjenta z HIV. Profesor Gupta podkreślił, że przeszczepienie komórek macierzystych zastosowano u pacjenta ze wskazań hematologicznych (podobnie jak w przypadku pacjenta berlińskiego) i nie może być mowy o wprowadzeniu takiego zabiegu jako standardowej metody leczenia HIV/AIDS. Jednakże naukowcy podkreślają, że być może w przyszłości dzięki terapii genowej uda się opracować skuteczną metodę leczenia wszystkich pacjentów z HIV/AIDS. Bardzo obszerny opis badania, metody, wyniki oraz wnioski zostały przedstawione na łamach czasopisma The Lancet” pod tytułem: Evidence for HIV-1.

,, Musimy jednak umieścić to w kontekście – leczenie osób zakażonych wirusem HIV za pomocą przeszczepu szpiku kostnego nie jest po prostu realną opcją. Musimy stale podkreślać znaczenie zapobiegania, wczesnego testowania i przestrzegania zaleceń terapeutycznych, jako filarów obecnej globalnej reakcji na HIV / AIDS” – powiedziała Sharon Lewin, ekspertka od chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Melbourne i członek Międzynarodowego Towarzystwa AIDS

Na początku 2019 r. naukowcom udało się po raz pierwszy wyeliminować wirusa HIV-1 DNA z genomów żywych zwierząt, co jest uznawane za krytyczny krok w stronę stworzenia leku na ludzką infekcje wirusem HIV. Autorami tego odkrycia są badacze z Lewis Katz School of MedicineatTemple University oraz University of Nebraska Medical Center. Naukowcy zastosowali strategię edycji genów połączoną z działaniem specjalistycznego lasera.

Od wielu lat, osoby zakażone wirusem HIV mają nadzieję na to, że pewnego dnia, skończy się ich koszmar. Dziś, wydaje się, że to marzenie pewnego dnia może stać się faktem. Pomimo że droga do tego jest daleka, przypadki Timothy-ego Raya Browna oraz Adama Castillejo, pozwalają sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, by pewnego dnia osoby zakażone mogły zacząć żyć normalnym życiem, bez obawy o własne życie.

Archiwum

Już jest świąteczne wydanie Magazynu Uczelnianego ,,Discipulus”. Nowy numer to nie tylko nowe treści, ale również zmiana graficzna całego Magazynu. 

Psychoterapia polega na leczeniu schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości, które dotyczą ludzkiej psychiki. Ukierunkowana jest ona więc na pracę z człowiekiem, borykającym się z problemami psychicznymi.

Co tak naprawdę jest głównym powodem sytuacji, w których jedno z partnerów zataja jakąś informację przed drugim?