I Podkarpacki konkurs na esej – Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19
Sprawozdanie z działalności
Samorządu/Rady Uczelnianej
za semestr zimowy roku
akademickiego 2020/21
previous arrow
next arrow
Slider

Nadchodzące wydarzenia

Od poniedziałku 15 listopada uruchamiamy dla Was Telefon Zaufania. Szczególnie zachęcamy do kontaktu osoby, które czują się samotne lub zestresowane i potrzebują porady oraz wsparcia w trudnych chwilach. 

Magazyn Uczelniany Discipulus

7 marca 2013 r. we wszystkich mediach pojawiła się rewolucyjna informacja. Tego to dnia, za sprawą prof. Gero Hüttera z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie udało się wyleczyć nosiciela wirusa HIV. 

Oficjalnie otwieramy nabór do redakcji Magazynu ,,Discipulus”. Poszukujemy zarówno przyszłych redaktorów, czyli osoby lubiące pisać, mające ciekawe zainteresowania i lekkie pióro, jak i fotografów, mających nietuzinkowe pomysły na sesje zdjęciowe i lubiących dużo „pstrykać”.

Samorząd

Kim jesteśmy

Samorząd studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum współtworzącym jej wewnętrze zasady działania, podział środków pieniężnych, programy studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.

Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować wszystkich studentów polskich.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni muszą stanowić studenci i doktoranci.

Dołącz do naszej społeczności!

Skrzynka skarg i wniosków

Drodzy studenci, macie pomysł jak sprawić aby Collegium Humanum było jeszcze lepsze, a może z waszej strony są zastrzeżenia co do naszej jakości. Napiszcie do nas na adres skargi@humanum.pl