Sprawozdanie z działalności
Samorządu/Rady Uczelnianej
za semestr zimowy roku
akademickiego 2020/21
Slider

Nadchodzące wydarzenia

Jako URSS zdecydowaliśmy się wesprzeć fundację DKMS. Po wielu konsultacjach i rozmowach, zdecydowaliśmy się przeprowadzić rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego wśród studentów, pracowników naszej uczelni oraz wszystkich chętnych osób.

Tak się składa, że Dzień Mężczyzn występuje w kalendarzu dwa dni po Dni Kobiet. Życzymy Wam wszystkim, żebyście każdego dnia mieli uśmiech na twarzy, żebyście mieli siły żeby codziennie spełniać swoje marzenia i dążyć do celu.

Dzień Kobiet to niewątpliwie wyjątkowy dzień w roku. Dlatego chcemy życzyć wszystkim kobietom tego, żeby miały przede wszystkim odwagę być sobą na co dzień, żeby miały siłę walczyć o swoje i pokonywać wszelkie przeciwności oraz tego, żeby nie musiały się obawiać tego co przyniesie jutro.

Magazyn Uczelniany Discipulus

Obecna sytuacja jest ciężka w każdym aspekcie, a także życie studenckie w czasach pandemii COVID-19 stało się dość skomplikowane. 

Słyszy się spekulacje o świecie po okresie pandemii.  Negatywne konsekwencje gospodarcze, zmniejszenie PKB w wielu krajach. Spekuluje się o okresie dwóch kwartałów, jako czasie, w którym gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii. Nastąpi zatrzymanie procesu globalizacji na rzecz rozwoju lokalnych rynków.

Samorząd

Kim jesteśmy

Samorząd studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum współtworzącym jej wewnętrze zasady działania, podział środków pieniężnych, programy studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.

Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować wszystkich studentów polskich.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni muszą stanowić studenci i doktoranci.

Dołącz do naszej społeczności!

Skrzynka skarg i wniosków

Drodzy studenci, macie pomysł jak sprawić aby Collegium Humanum było jeszcze lepsze, a może z waszej strony są zastrzeżenia co do naszej jakości. Napiszcie do nas na adres skargi@humanum.pl