I Podkarpacki konkurs na esej – Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19
Sprawozdanie z działalności
Samorządu/Rady Uczelnianej
za semestr zimowy roku
akademickiego 2020/21
previous arrow
next arrow
Slider

Nadchodzące wydarzenia

Miło nam poinformować, że nasza uczelnia otrzymała zaszczytną nagrodę w ogólnopolskim plebiscycie ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii Edukacja! Osobiste odznaczenie w postaci DIAMENTU 30-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI odebrał również Jego Magnificencja –  prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 1 czerwca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki  prof. dr hab. Przemysław Czarnek po pozytywnej uchwale Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydał pozwolenie na prowadzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia w Filii Collegium Humanum we Wrocławiu. Rekrutacja na studia na kierunku Psychologia we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022 rozpoczęta.

Magazyn Uczelniany Discipulus

Obecna sytuacja jest ciężka w każdym aspekcie, a także życie studenckie w czasach pandemii COVID-19 stało się dość skomplikowane. 

Słyszy się spekulacje o świecie po okresie pandemii.  Negatywne konsekwencje gospodarcze, zmniejszenie PKB w wielu krajach. Spekuluje się o okresie dwóch kwartałów, jako czasie, w którym gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii. Nastąpi zatrzymanie procesu globalizacji na rzecz rozwoju lokalnych rynków.

Samorząd

Kim jesteśmy

Samorząd studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum współtworzącym jej wewnętrze zasady działania, podział środków pieniężnych, programy studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.

Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować wszystkich studentów polskich.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni muszą stanowić studenci i doktoranci.

Dołącz do naszej społeczności!

Skrzynka skarg i wniosków

Drodzy studenci, macie pomysł jak sprawić aby Collegium Humanum było jeszcze lepsze, a może z waszej strony są zastrzeżenia co do naszej jakości. Napiszcie do nas na adres skargi@humanum.pl