Rzecznik Prasowy

Zadaniem rzecznika prasowego jest przekazywanie mediom wszelkich oświadczeń firmy lub instytucji, którą reprezentują. Do jego podstawowych obowiązków należy także zaliczyć utrzymywanie stałych, poprawnych relacji z dziennikarzami, bez których przychylności (lub przynajmniej neutralności) pracuje się niezwykle trudno. Rzecznicy prasowi są także odpowiedzialni za tworzenie notatek i informacji prasowych oraz wszelkich materiałów, których treść związana jest bezpośrednio z newsami z danej organizacji.

Pracę rzecznika prasowego cechuje długofalowa strategia, której celem jest budowa, utrwalenie lub poprawa wizerunku firmy w otoczeniu zewnętrznym.

Nieodzownym elementem pracy rzecznika prasowego jest monitoring mediów, który bardzo często również zalicza się do jego obowiązków – w większych przedsiębiorstwach wydzielone są w tym celu specjalne zespoły.

Rzecznikiem prasowy: Julia Kozicka

Kontakt: jukozicka@gmail.com

Rzecznik Prasowy Rady Samorządu Collegium Humanum