Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta to jeden z trzech jednoosobowych organów Samorządu Studentów. Reprezentuje on studentów przed władzami uczelni oraz pomaga im w rozwiązywaniu problemów z wykładowcami, władzami czy dziekanatem. Rzecznik zarządza pracami Biura, którego członkowie chętnie rozwieją wszelkie Wasze wątpliwości i odpowiedzą Wam na wszystkie nasuwające się pytania odnośnie studiów i studiowania.

Do RPS szczególnie powinni kierować się studenci i kandydaci do CH szukający pomocy w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, takich jak naruszenie praw studenta czy konflikty z wykładowcami.

Rzecznik Praw Studenta: Sylwia Paprocka.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą maila: rps@humanum.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie spraw.