Magazyn Uczelniany ,,Discipulus”

Nielegalne terapie MDMA. Nielegalna substancja w akcji

Nielegalna substancja oferuje szerokie spektrum możliwości w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terapia z jej wykorzystaniem opisywana jest w powstałej literaturze jako skuteczna i niosąca duże zmiany w strukturze osobowości. Po zakazie stosowania substancji rozwój nad terapią bardzo zahamował. Wielu badaczy musiało zakończyć badania, niektórzy pozostali, przeprowadzali terapie wbrew zakazowi.

Sposobów na przeprowadzanie terapii było wiele, podczas rozwoju badań zmieniały się szczegóły oraz schemat przeprowadzanych sesji. Klasyfikując terapie z wykorzystaniem MDMA warto podzielić je na dwa rodzaje indywidualne z terapeutą oraz grupowe, które odbywały się w odpowiednim do tego miejscu pod nadzorowaniem wielu terapeutów. Zanim jednak dojdzie do kulminacyjnej sesji z substancją, klient musi przejść przez wcześniejszy wywiad, na którym terapeuta sprawdza, czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, wielu terapeutów wymienia takie jak: choroba narządu wewnętrznego, wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem, cukrzyca, epilepsja, ciąża, predyspozycje do psychoz oraz obciążenia genetyczne chorobami psychicznymi. Nie powstała niestety konkretna liczba przeciwwskazań, wielu pionierów w tej terapii badało tylko osoby zdrowe, dlatego potrzebne jest w pełni przebadanie listy chorób. 

Następnym etapem są sesje przygotowujące  terapii psychodynamicznej, a ich ilość zależy indywidualnie od osoby. Nadrzędnym celem tych sesji jest  uwrażliwienie pacjenta na analizę introspektywną jego własnych procesów psychologicznych oraz poinformowanie go na temat substancji, zmian, jakie zajdą w jego ciele po zażyciu, jakie będzie miał odczucia fizyczne. Przygotowany klient będzie wiedział, czego ma się spodziewać i nie będzie się przejmował tym, że coś się z nim złego dzieje. Sesje także mają za zadanie zdobycie zaufania w relacji z terapeutą oraz nakreślenie problemów i płaszczyzny, nad którą będą pracować.

W przebiegu samej sesji z użyciem substancji indywidualnej uczestniczy najczęściej dwóch terapeutów, ważne, aby to były kobieta i mężczyzna, ponieważ klient, przepracowując swoje problemy, wykorzystuje mechanizm projekcji swoich przeżyć i emocji na terapeutę. Przepracowując przykładowo relacje z matką, przenosi swoje odczucia na terapeutkę. 

Następnym ważnym aspektem jest miejsce, ważne by było  spokojne wygodne i jasne. Podawana ilość substancji jest obliczana odpowiednio do masy ciała, tak aby pacjent był w stanie kontrolować wewnętrzne stany swojego doświadczenia, jednocześnie będąc świadomym tego co się dzieje w jego otoczeniu. Podczas początkowego etapu działania substancji pacjent powinien leżeć w słuchawkach z relaksującą muzyką oraz opasce na oczy. Kolejnym krokiem jest rozmowa z terapeutą na temat przeżyć, jakie odczuwa, przepracowywanie problemów, jakie zostały określone we wcześniejszych sesjach. Zadaniem psychoterapeuty jest kontrolowanie, aby nie odchodzić zbyt od nakreślonej płaszczyzny oraz skupienie się na wnętrzu klienta. Gdy substancja przestanie działać zwykle po 3 do 5 godzinach, ważne, żeby klient wrócił do bezpiecznego miejsca, swojego pokoju w miejscu, gdzie została przeprowadzana sesja lub aby odebrał go ktoś bliski. Następnym etapem jest integracja doświadczenia, porozmawianie z terapeutą trzeźwym umysłem o tym czego się doświadczyło i podsumowanie zebranych efektów.

Sesje grupowe są w schemacie terapeutycznym bardzo podobne, tylko posiadają kilka ważnych zasad. Każdy musi się skupiać na swoich własnych przeżyciach, można wchodzić w interakcje nie może inna osoba z sesji stanowić twoich głównych rozmyślań. Terapeuci są obecny na sesji, gdy się ma potrzebę porozmawiania z nim wystarczy go zawołać. Kontakt z terapeutą w odczuciu jednej z osób uczestniczących w sesji „byli wyrozumiali a jednocześnie bardzo krytyczni (…) Przed tym doświadczeniem nie sądziłem, że można być tak blisko z drogim człowiekiem, a jednocześnie nie mieć do niego żadnych oczekiwań, które mamy do kochanych osób.” Jak widać terapeuta jest takim drogowskazem, na którym pacjent wnika w swoje wnętrze dokonując własnej terapii.  

Działanie, na mózg MDMA pozwala zdobyć cenne doświadczenie które jest pewnego rodzaju lekarstwem. Substancja obniża działanie ciała migdałowatego, działa przeciw lękowo, co pozwala na wniknięcie w swoją psychikę, przepracowanie traum, poznanie i polubienie samego siebie. Odczuwa się przyzwolenie na miłość do własnej osoby. To jak wykorzysta się ten czas zależy tylko od osoby jej własnej decyzji, kiedy, gdzie i przy kim zażywa. Substancja jest tylko narzędziem źle wykorzystana może powodować różne konsekwencje. Delegalizując niestety odebrano potencjał w rękawkach przeszkolonych fachowców który wykorzystywali go w terapii.

Autor: Tomasz Sitek

Na podstawie książki ,,Terapia z użyciem MDMA i innych entaktogenów” autorstwa Torstena Passie

Archiwum

Już jest kolejny numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus”. To już 10, jubileuszowe, wydaniu gazety studenckiej. Magazyn ,,Discipulus” to magazyn prowadzony przez studentów należących do koła redakcyjnego. 

W dniach 17-21.09.2023 w Rzeszowie odbyła się już kolejna edycja festiwalu OFF Rzeszów, który od czterech lat jest organizowany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej, a w którym występują artyści z całego kraju.

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący
 4. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 5. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 6. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Mateusz Szymczyk – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Gabriela Słysz – Członkini Zarządu
 10. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 11. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Sylwia Katarzyna Kusiak – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu