Rada Uczelniana

Samorząd Studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum współtworzącym jej wewnętrzne zasady działania, podział środków pieniężnych, programy studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.

Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować wszystkich studentów polskich.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni muszą stanowić studenci i doktoranci.

Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Rady następnej kadencji. Tym samym Kadencja URSS CH w Rzeszowie trwa od 01.08.2021 r. do 21.06.2024 r.

Skład Rady Samorządu Studenckiego:

 1. Sebastian Krauz
 2. Izabela Kubica
 3. Julia Szura
 4. Dorota Szela
 5. Mateusz Straszak
 6. Mateusz Szomko
 7. Aleksandra Pelc
 8. Magdalena Gomółka
 9. Adrianna Kłuskiewicz
 10. Sonia Mikłasz
 11. Sylwia Paprocka
 12. Oliwia Kobylarz
 13. Julia Kozicka
 14. Gabriela Słysz
 15. Kinga Myćka
 16. Mateusz Szymczyk

Skład Zarządu Rady Samorządu Studenckiego:

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący Rady Samorządu
 2. Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu
 3. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu
 4. Aleksandra Pelc – Sekretarz Rady Samorządu 
 5. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 6. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Kontakt do Przewodniczącego: sebastian.krauz@humanum.pl

Kontakt od URSS CH: samorzad@humanum.pl

Dział pomocy: pomoc@humanum.pl

Rzecznik Praw Studenta: rps@humanum.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Wyborczej: n.haldys@gmail.com

Komisja Kultury i Sportu: discipulusmagazyn@gmail.com

Rzecznik Prasowy: jukozicka@gmail.com

Sebastian Krauz - Przewodniczący Prezydium Rady Uczelnianej
Mateusz Szomko
Mateusz Szomko - Wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej
Tomasz Sitek - Wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej
Aleksandra Pelc - Sekretarz Rady Uczelnianej
Izabela Kubica - Przewodniczaca Komisji Etyki
Julia Kozicka - Rzecznik Prasowy
Aleksandra Koźlak - Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Dorota Szela - Rzecznik Praw Studenta
Nizar Hałdys - Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Wyborczej
Przewodniczący Prezydium Rady Uczelnianej
Wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej
Wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej
Sekretarz Rady Uczelnianej
Rzecznik Praw Studenta
Rzecznik Prasowy