Magazyn Uczelniany ,,Discipulus”

Jak ważny jest wczesny start dla dziecka z autyzmem?

Każde dziecko z ASD jest wyjątkowe, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Jego unikalna osobowość oraz specyficzne preferencje sprawiają, że często wyzwalają się u nich niespecyficzne i wyjątkowe na skalę globalną talenty. Mogłoby się wydawać w takim razie, że ASD nie jest niczym strasznym co nie do końca jest prawdą, a fakt, że rodzice często pozostawieni są sami sobie i sami muszą zapewnić odpowiedni start swoim pociechom sprawia, że jest to zagadnienie niezwykle istotne.

Autorki i badaczki Sally J. Rogers, Geraldine Dawson i Laurie A. Vismara zwracają uwagę na trudności, z jakimi na co dzień muszą się mierzyć dziec dotknięte ASD. Piszą one, że mają one trudności z ze zwracaniem uwagi na osoby z ich otoczenia, dzieleniem się uczuciami – zwłaszcza złością i szczęściem- poprzez gesty czy mimikę, mają trudności z przekazywaniem emocji w sposób bezpośredni, często nie posługują się zbyt wieloma gestami podczas komunikacji i wiele, wiele innych. Łatwo więc zauważyć, że już od najmłodszych lat, dziecko takie mierzy się z wieloma przeciwnościami. Dlatego wczesny start dla takiego dziecka jest niezwykle ważny

Wyróżnia się kilka obszarów, w których należy pracować z dzieci z ASD:

 • zwracanie uwagi na innych ludzi;
 • posługiwanie się tak zwanym uśmiechem społecznym;
 • zamiana ról i angażowanie się w zabawny sposób;
 • posługiwanie się gestami i językiem;
 • naśladowanie innych osób;
 • skupienie uwagi na innych osobach;
 • zabawa zabawkami w sposób zgodny z ich charakterem.

Dla wielu rodzin, diagnoza AUTYZM brzmi niemal jak wyrok. Stawia ona ich, ale również całą rodzinę, przed zupełnie nową rzeczywistością. No właśnie, czy tak zupełnie nową? Według autorek, wyżej wymienionych badaczek, od kilku lat kwestia tzw. ,,nowej rzeczywistości” nieco się zatarła, wobec rozwoju technologii. 

Na dobry początek, rodzice powinni przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę na temat terapii oraz stosowanych technik terapeutycznych. Szczególnie często wykorzystywane są strony internetowe poświęcone zagadnieniu ASD, ale warto pamiętać o tym, żeby uważać na takie informacje, ponieważ często są one po prostu nieprawdziwe lub mylne. Do najbardziej sprawdzonych stron należą: Autism Speaks oraz narzędzie „100 Day Kit”.

Kolejnym ważnym elementem procesu jest wybór odpowiedniego programu interwencyjnego. Wyróżnia się następujące kryteria oceny:

 • Interwencja powinna rozpocząć się tak szybko, jak to tylko możliwe;
 • Program interwencyjny powinien być zindywidualizowany dla każdego dziecka, uwzględniając jego unikalne cechy, mocne strony i stojące przed nim wyzwania;
 • Program powinien być zaprojektowany i nadzorowany przez przeszkolony, profesjonalny zespół;
 • Należy wykorzystać program skupiający się wokół konkretnych obszarów związanych z ASD;
 • Program powinien przewidywać nieustanne gromadzenie danych dotyczących postępów dokonywanych przez dziecko;
 • Dziecko powinno być mocno zaangażowane w formy aktywności interwencyjnej i otrzymywać co najmniej 25 godzin ustrukturyzowanej interwencji tygodniowo;
 • Rodzice muszą z dużym zaangażowaniem uczestniczyć w interwencji, ustanawianiu celów i priorytetów. 

Rodzice muszą podjąć również wybór pomiędzy programem od niemowlęctwa do trzeciego roku życia a programem przedszkolnym. W programie należy uwzględnić również pomoc dodatkowych terapeutów oraz ich wsparcie w środowisku domowym. Mogą to być: logopedzi, terapeuci, specjaliści z zakresu terapii zajęciowej, psychologowie oraz fizjoterapeuci.

Wczesny start dziecka z autyzmem jest więc o tyle ważny, że pozwala mu na dobre funkcjonowanie w środowisku oraz zatarcie pewnych granic, które mogą być dla niego niezwykle wymagające i destrukcyjne.

Sebastian Krauz
Redaktor Naczelny

Archiwum

W dniach 17-21.09.2023 w Rzeszowie odbyła się już kolejna edycja festiwalu OFF Rzeszów, który od czterech lat jest organizowany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej, a w którym występują artyści z całego kraju.

Już jest dostępny ósmy numer Magazynu Uczelnianego ,,Discipulus” jest już dostępny dla studentów Collegium Humanum. Jesteśmy szczęśliwi, że po raz kolejny możemy Wam zaprezentować owoc naszej pracy. 

Prezydium

Sebastian Krauz – Przewodniczący
Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Pelc – Sekretarz
Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Rzeszów

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Mateusz Szymczyk – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Gabriela Słysz – Członkini Zarządu
 10. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 11. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu

Warszawa

 1. Magdalena Antoniak
 2. Magdalena Nowicka
 3. Artur Rybacki
 4. Mateusz Skrzypczak
 5. Sandra Niedzielska
 6. Sonia Weronika Wolniaczyk
 7. Jakub Piekut
 8. Aleksander Grzegorz Kacprzak
 9. Sylwia Katarzyna Kusiak

Wrocław

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu