Komisja Eventowa

Celem komisji eventowej jest organizowanie, przygotowywanie oraz koordynowanie projektów i akcji organizowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Collegium Humanum. 
 
Głównym zadaniem jest aktywizacja studentów poprzez działalność, podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Ogromną rolę odgrywa realizacja pasji, samorozwój. Nadrzędnym celem analitycznej działalności Samorządu jest stała pomoc i dbanie o dobro wszystkich studentów naszej uczelni.
 
Do zadań komisji zalicza się także
  • dbałość o jakość kształcenia, poprzez tworzenie zespołów zadaniowych,
  • działalność projektowa, czyli organizowanie akcji charytatywnych, wieczorów filmowych, akcji krwiodawstwa, imprez integracyjnych, a także wsparcie przy organizacji eventów ogólnouniwersyteckich,
  • promowanie wydziału na targach, dniach otwartych, jak również w social mediach, w których jesteśmy bardzo aktywni,
  • ulepszanie jakości funkcjonowania w budynku wydziału, poprzez inicjatywy typu „Różowe skrzyneczki”,
 
Skład Komisji:
  1. Adrianna Kłuskiewicz – Przewodnicząca Komisji Eventowej
  2. Magdalena Gomółka – Wiceprzewodnicząca Komisji Eventowej
  3. Sonia Mikłasz – członkini Komisji Eventowej
  4. Brian Rafałko – członek Komisji Eventowej
  5. Mateusz Szomko – Koordynator z ramienia Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Rzeszowie

 

Kontakt: pomoc@humanum.pl