Komisja Kultury i Sportu

KKiS to grupa ludzi mających wspólny, jasny cel: Kreowanie Kulturalno – Imprezowo – Sportowej strony życia akademickiej braci. Kolektyw Kierowany Imponująco i Sprawnie przez  Aleksandrę Koźlak odpowiada za organizację koncertów, wszelkiego rodzaju imprez, kabaretonów, wystaw, spotkań ze znanymi ludźmi oraz integrowanie organizacji i klubów studenckich, a także kół naukowych i sportowych. Szerzenie szeroko rozumianej kultury na Collegium Humanum pozwala nam zdobywać doświadczenie poprzez wysiłek i zabawę.

  • Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
  • Mateusz Szoko – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Sportu
  • Michał Krupa – członek Komisji Kultury i Sportu
  • Dorota Szela – członkini Komisji Kultury i Sportu
  • Sebastian Krauz – Koordynator z ramienia Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Rzeszowie

 

Kontakt: discipulusmagazyn@gmail.com