Komisja Kultury i Sportu

KKiS to grupa ludzi mających wspólny, jasny cel: Kreowanie Kulturalno – Imprezowo – Sportowej strony życia akademickiej braci. Kolektyw Kierowany Imponująco i Sprawnie przez  Aleksandrę Koźlak odpowiada za organizację koncertów, wszelkiego rodzaju imprez, kabaretonów, wystaw, spotkań ze znanymi ludźmi oraz integrowanie organizacji i klubów studenckich, a także kół naukowych i sportowych. Szerzenie szeroko rozumianej kultury na Collegium Humanum pozwala nam zdobywać doświadczenie poprzez wysiłek i zabawę.

  • Aleksandra Koźlak – Przewodnicząca
  • Julia Kozicka – Wiceprzewodnicząca
  • Dorota Szela – Sekretarz
  • Iza Kubica – Członek Zarządu
  • Jola Tabin – Członek Zarządu

 

Kontakt: discipulusmagazyn@gmail.com

A. Koźlak - Przewodniczaca Komisji Kultury i Sportu
J. Kozicka - Wiceprzewodnicząca Komisji
D. Szela - Sekretarz Komisji
D. Szela - Sekretarz Komisji
I. Kubica - Członek Zarządu Komisji
J. Tabin - Członek zarządu Komisji