II posiedzenie Studenckiej Rady Rzeszowa

W dniu 16.04.2024 roku w rzeszowskim Ratuszu, odbyło się II posiedzenie Studenckiej Rady Rzeszowa w skład której wchodzą przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum filii w Rzeszowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Samorządów:

 1. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 2. Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 3. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;
 4. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej;
 5. Collegium Humanum Filii w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięła także Krystyna Stachowska – Wiceprezydent Rzeszowa oraz Marzena Furtak-Żebracka – Główny Specjalista Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

Do zadań Studenckiej Rady Rzeszowa należy w szczególności:

 1. Wspieranie działań mających na celu promocję Rzeszowa jako ośrodka akademickiego przyjaznego studentom, oferującego wysoką jakość kształcenia;
 2. Wspieranie działań mających na celu rozwój kultury studenckiej Rzeszowa oraz możliwości powstania Centrum Kultury Studenckiej;
 3. Integrację środowiska akademickiego w Rzeszowie oraz tworzenie środowiska współpracy w celu rozwoju akademickości Miasta;
 4. Wspieranie działalności studenckiej w obszarach kultury, nauki i sportu;
 5. Reprezentowanie na szczeblu miejskim interesów studentów rzeszowskich uczelni;
 6. Opiniowanie dokumentów miejskich dotyczących środowiska młodzieży studenckiej oraz wyrażanie opinii w sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka;
 7. Uczestniczenie w tworzeniu rozwiązań systemowych, pozwalających na zaistnienie i rozwój inicjatyw studenckich;
 8. Współpraca z innymi organami i organizacjami reprezentującymi interesy młodych mieszkańców Rzeszowa, a także z organami administracji samorządowej i rządowej w celu realizacji celów Studenckiej Rady Rzeszowa.

Galeria: https://samorzad.humanum.pl/ii-posiedzenie-studenckiej-rady-rzeszowa/

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu