Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024