XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa – „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI w.”

XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa nadchodzi wielkimi krokami i będzie obchodziła swój jubileusz. Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”. Podczas Konferencji omówimy aktualne problemy i najnowsze wyniki badań… W tym roku Konferencja zapowiada się niezwykle ciekawie!

_____________________________________
TEMATYKA
Temat konferencji poświęcony jest szeroko rozumianym kryzysom w XXI wieku. Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy pokrewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom zachodzącym na świecie.
Przyjęte tematyka stanowi obszar zainteresowania wielu dyscyplin i dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału zapraszamy przedstawicieli ekonomii, jak i socjologii, psychologii, prawa, administracji, filozofii czy zarządzania. 👩🏻‍💻🧑🏾‍💻

____________________________________
FORMA
Hybrydowa, online za pośrednictwem platformy ZOOM oraz stacjonarnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii*. Harmonogram Konferencji zostanie przesłany drogą mailową w późniejszym terminie.

Udział bierny, jak i czynny jest BEZPŁATNY.

____________________________________
JĘZYKI
🇵🇱🇵🇱 Istnieje możliwość wygłoszenia referatu w języku polskim lub angielskim. 🇬🇧🇺🇸

____________________________________
KIEDY
🗓 13-17 marca 2023 r.

____________________________________
HARMONOGRAM
📌 21.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania formularza zgłoszeniowego (przyjmowania zgłoszeń)
📌 25.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania abstraktu w formacie programu Word (doc/docx) oraz oświadczenia RODO w formacie pdf (nke@uwr.edu.pl)
👉 UWAGA! Abstrakty oraz oświadczenia RODO niespełniające wymogów nie będą przyjmowane!
📌 18.02.2023 r. – powiadomienie uczestników o wyniku rekrutacji (zakwalifikowaniu lub braku kwalifikacji)
📌 03.03.2023 r. – ogłoszenie programu konferencji z rozkładem godzinowym
📌 05.03.2023 r. – termin przesłania prezentacji multimedialnych (dla zainteresowanych)
📌 13-17.03.2023 r. – konferencja

___________________________________
ZGŁOSZENIA PRELEGENTÓW
Rejestracja prelegentów jest otwarta do 21.01.2023 r., godz. 23:00. Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz: https://forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7

🔔 Abstrakt wraz z wypełnionym oświadczeniem RODO należy przesłać drogą mailową na adres: nke@uwr.edu.pl najpóźniej do dnia 25.01.2023 r. 🔔
Abstrakt powinien zawierać:
✅ 150-300 słów
✅ SŁOWA KLUCZE umieszczone na samym dole (mogą być w formie JEL Classification 🗝)
✅ (opcjonalnie) ORCID i-D i/lub kontakt do Państwa w postaci adresu e-mail

✉️ Prosimy przesłać abstrakt w formacie programu Word (doc/docx) ✉️

Szczegółowe informacje dotyczące RODO oraz abstraktów znajdują się w Regulaminie Konferencji: https://tinyurl.com/mrxsd8h2

Czynny udział w konferencji (tj. wygłoszenie referatu w języku polskim lub języku angielskim) zostanie potwierdzony certyfikatem! 📜

Zapraszamy do udziału w Konferencji zarówno prelegentów, jak i słuchaczy!

___________________________________
SŁUCHACZE
Formularz dla słuchaczy: https://forms.gle/PzMR4a1xpCxMM26E8

Harmonogram Konferencji zostanie przesłany drogą mailową tylko do osób, które wypełniły formularz!

___________________________________
Organizatorem Konferencji jest Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

*Organizator zastrzega sobie zmianę formy Konferencji z hybrydowej na online. Sytuacja jest uzależniona od zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stanu epidemiologicznego na świecie.

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu