XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa – „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI w.”

XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa nadchodzi wielkimi krokami i będzie obchodziła swój jubileusz. Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”. Podczas Konferencji omówimy aktualne problemy i najnowsze wyniki badań… W tym roku Konferencja zapowiada się niezwykle ciekawie!

_____________________________________
TEMATYKA
Temat konferencji poświęcony jest szeroko rozumianym kryzysom w XXI wieku. Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy pokrewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom zachodzącym na świecie.
Przyjęte tematyka stanowi obszar zainteresowania wielu dyscyplin i dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału zapraszamy przedstawicieli ekonomii, jak i socjologii, psychologii, prawa, administracji, filozofii czy zarządzania. 👩🏻‍💻🧑🏾‍💻

____________________________________
FORMA
Hybrydowa, online za pośrednictwem platformy ZOOM oraz stacjonarnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii*. Harmonogram Konferencji zostanie przesłany drogą mailową w późniejszym terminie.

Udział bierny, jak i czynny jest BEZPŁATNY.

____________________________________
JĘZYKI
🇵🇱🇵🇱 Istnieje możliwość wygłoszenia referatu w języku polskim lub angielskim. 🇬🇧🇺🇸

____________________________________
KIEDY
🗓 13-17 marca 2023 r.

____________________________________
HARMONOGRAM
📌 21.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania formularza zgłoszeniowego (przyjmowania zgłoszeń)
📌 25.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania abstraktu w formacie programu Word (doc/docx) oraz oświadczenia RODO w formacie pdf (nke@uwr.edu.pl)
👉 UWAGA! Abstrakty oraz oświadczenia RODO niespełniające wymogów nie będą przyjmowane!
📌 18.02.2023 r. – powiadomienie uczestników o wyniku rekrutacji (zakwalifikowaniu lub braku kwalifikacji)
📌 03.03.2023 r. – ogłoszenie programu konferencji z rozkładem godzinowym
📌 05.03.2023 r. – termin przesłania prezentacji multimedialnych (dla zainteresowanych)
📌 13-17.03.2023 r. – konferencja

___________________________________
ZGŁOSZENIA PRELEGENTÓW
Rejestracja prelegentów jest otwarta do 21.01.2023 r., godz. 23:00. Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz: https://forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7

🔔 Abstrakt wraz z wypełnionym oświadczeniem RODO należy przesłać drogą mailową na adres: nke@uwr.edu.pl najpóźniej do dnia 25.01.2023 r. 🔔
Abstrakt powinien zawierać:
✅ 150-300 słów
✅ SŁOWA KLUCZE umieszczone na samym dole (mogą być w formie JEL Classification 🗝)
✅ (opcjonalnie) ORCID i-D i/lub kontakt do Państwa w postaci adresu e-mail

✉️ Prosimy przesłać abstrakt w formacie programu Word (doc/docx) ✉️

Szczegółowe informacje dotyczące RODO oraz abstraktów znajdują się w Regulaminie Konferencji: https://tinyurl.com/mrxsd8h2

Czynny udział w konferencji (tj. wygłoszenie referatu w języku polskim lub języku angielskim) zostanie potwierdzony certyfikatem! 📜

Zapraszamy do udziału w Konferencji zarówno prelegentów, jak i słuchaczy!

___________________________________
SŁUCHACZE
Formularz dla słuchaczy: https://forms.gle/PzMR4a1xpCxMM26E8

Harmonogram Konferencji zostanie przesłany drogą mailową tylko do osób, które wypełniły formularz!

___________________________________
Organizatorem Konferencji jest Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

*Organizator zastrzega sobie zmianę formy Konferencji z hybrydowej na online. Sytuacja jest uzależniona od zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stanu epidemiologicznego na świecie.