Uroczystość inauguracji 2022/23 w Teatrze Polskim w Warszawie

W środę 26 października br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się centralna Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Collegium Humanum.

Uroczystość, którą poprowadził red. Zygmunt Chajzer, połączona była z wręczeniem odznaczeń państwowych i okolicznościowych, Medali Sukcesu Collegium Humanum, Immatrykulacją studentów, wykładem inauguracyjnym pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłoszonym przez prof. dr hab. Gertrudę Uścińską Prezes ZUS oraz występem artystycznym Grzegorza Hyżego.

Inaugurację swoją obecnością uświetnił Arcybiskup Metropolita Warszawski JE Kazimierz Kardynał Nycz, który dokonał uroczystego aktu błogosławieństwa. – Kościół szuka płaszczyzn integracji między dziedzinami nauk, żeby dla dobra człowieka osiągnąć maksymalnie tyle, ile się da. Życzę społeczności akademickiej, by szkolnictwo wyższe rozumiało specyfikę nauk humanistycznych, które są potrzebne w sposób użyteczny, inny niż nauki ścisłe, dla rozwoju człowieka i kultury, ponieważ przygotowanie człowieka do sukcesu w życiu to nie tylko przekazanie wiedzy fachowej – zaznaczył JE Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz.

Jako Pracodawcy RP chcemy wspierać Was w rozwoju i być jego częścią, ponieważ właśnie dzięki synergii działań możemy myśleć o wykształcaniu u studentów takich kompetencji, które będą odpowiadały na wyzwania współczesnej gospodarki. Absolutnie służę swoją osobą i ekspertyzą naszej organizacji, jestem do dyspozycji – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

Na scenie z wystąpieniem pojawili się również Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Profesor Honorowy Collegium Humanum prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz w zastępstwie za JM nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, członka Konwentu Collegium Humanum, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska oraz Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej oraz Członek Konwentu Collegium Humanum Wiesław Włodek.

Wykład inauguracyjny pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłosiła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Wiktoria Zakrzewska, Agnieszka Oczykowska, Paulina Książek, Dominika Pieprzowska, Aleksandra Becher, Michał Baranowski, Julia Pietras, Patrycja Banaszek oraz Maciej Kamiński. Po ślubowaniu JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c.  dokonał ich symbolicznego pasowania na studentów Collegium Humanum.

Nowych studentów powitał Sebastian Krauz, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica, Magne Operam i Gaudeamus igitur. Inaugurację zwieńczył koncert Grzegorz Hyżego.

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu