Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta

W dniu 17.11.2023 o godzinie 14:00 odbyło się szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta, przeprowadzone przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Collegium Humanum filii w Rzeszowie. Szkolenie było przeznaczone dla studentów naszej Uczelni.

Uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków studenta, funkcjonowania Uczelni i całego szkolnictwa wyższego, przydatnych informacji do studiowania oraz wielu innych kwestii.

Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „PSRP”, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.