W Rzeszowie startuje projekt Youth for Inclusion!

Z nieukrywaną dumą informujemy, że URSS CH w Rzeszowie zaangażowała się w organizację projektu Youth for Inclusion który już niedługo dobędzie się w Rzeszowie. Jest to cykl szkoleń i warsztatów dla młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji.

[PL]

ODIHR organizuje cykl warsztatów dla polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat wspierania równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw w całej Polsce w ramach projektu ODIHR „Poprawa ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa na Ukrainie”.

Kolejne warsztaty odbędą się w Rzeszowie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2023 r.

ODIHR poszukuje wysoce zmotywowanych młodych ludzi, którzy są twórcami, inicjatorami, działaczami, influencerami, aktywistami i artystami zaangażowanymi w budowanie równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw wolnych od nietolerancji, dyskryminacji i nienawiści.

Uczestnicy trzydniowego szkolenia stacjonarnego dowiedzą się, jak: stworzyć zbiorową wizję pokojowych, spójnych i integracyjnych społeczeństw wśród osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, kulturach, religiach i przekonaniach, opartą na zrozumieniu wspólnej tożsamości ludzkiej; skutecznie przekazać tę wizję innym; identyfikować i zwalczać negatywne uprzedzenia, stereotypy, nietolerancję i nienawiść ze względu na tożsamość; ułatwiać dyskusje w „bezpiecznej przestrzeni” na tematy związane z tożsamością w sposób sprzyjający wzajemnemu poszanowaniu i zrozumieniu, pokojowi i bezpieczeństwu w społeczeństwie; budować i utrzymywać koalicje i sieci wśród podobnie myślących młodych ludzi, aby promować tolerancję i niedyskryminację w swoich społecznościach.

Po warsztacie uczestnicy przekują to, czego się nauczyli, w działania, projektując i wdrażając działania w swoich społecznościach lokalnych, takie jak tworzenie stowarzyszeń lub sieci oraz prowadzenie dialogu, lub działań podnoszących świadomość itp.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem do rejestracji na stronie: https://www.osce.org/odihr/541620

[ENG]

ODIHR is organizing a series of workshops for Polish and Ukrainian young people on fostering equal, inclusive and cohesive societies throughout Poland as part of ODIHR’s “Advancing the Human Dimension of Security in Ukraine” project.

The next workshop will take place in Rzeszów from 30 May to 1 June 2023.

ODIHR is looking for highly motivated youth who are creators, initiators, doers, influencers, activists and artists committed to building equal, inclusive and cohesive societies free from intolerance, discrimination and hate.

Participants in this three-day in-person training will learn how to: create a collective vision of peaceful, cohesive and inclusive societies among individuals of different ethnic and national backgrounds, cultures, religions and beliefs founded on an understanding of a shared human identity; effectively communicate this vision to others; identify and address negative bias, stereotyping, intolerance and identity-based hate; facilitate “safe space” discussions on issues around identity in ways that foster mutual respect and understanding, peace and security in society; build and sustain coalitions and networks among like-minded youth to advance tolerance and non-discrimination in their communities.

Application and more information https://www.osce.org/odihr/541620

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu