W Rzeszowie startuje projekt Youth for Inclusion!

Z nieukrywaną dumą informujemy, że URSS CH w Rzeszowie zaangażowała się w organizację projektu Youth for Inclusion który już niedługo dobędzie się w Rzeszowie. Jest to cykl szkoleń i warsztatów dla młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji.

[PL]

ODIHR organizuje cykl warsztatów dla polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat wspierania równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw w całej Polsce w ramach projektu ODIHR „Poprawa ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa na Ukrainie”.

Kolejne warsztaty odbędą się w Rzeszowie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2023 r.

ODIHR poszukuje wysoce zmotywowanych młodych ludzi, którzy są twórcami, inicjatorami, działaczami, influencerami, aktywistami i artystami zaangażowanymi w budowanie równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw wolnych od nietolerancji, dyskryminacji i nienawiści.

Uczestnicy trzydniowego szkolenia stacjonarnego dowiedzą się, jak: stworzyć zbiorową wizję pokojowych, spójnych i integracyjnych społeczeństw wśród osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, kulturach, religiach i przekonaniach, opartą na zrozumieniu wspólnej tożsamości ludzkiej; skutecznie przekazać tę wizję innym; identyfikować i zwalczać negatywne uprzedzenia, stereotypy, nietolerancję i nienawiść ze względu na tożsamość; ułatwiać dyskusje w „bezpiecznej przestrzeni” na tematy związane z tożsamością w sposób sprzyjający wzajemnemu poszanowaniu i zrozumieniu, pokojowi i bezpieczeństwu w społeczeństwie; budować i utrzymywać koalicje i sieci wśród podobnie myślących młodych ludzi, aby promować tolerancję i niedyskryminację w swoich społecznościach.

Po warsztacie uczestnicy przekują to, czego się nauczyli, w działania, projektując i wdrażając działania w swoich społecznościach lokalnych, takie jak tworzenie stowarzyszeń lub sieci oraz prowadzenie dialogu, lub działań podnoszących świadomość itp.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem do rejestracji na stronie: https://www.osce.org/odihr/541620

[ENG]

ODIHR is organizing a series of workshops for Polish and Ukrainian young people on fostering equal, inclusive and cohesive societies throughout Poland as part of ODIHR’s “Advancing the Human Dimension of Security in Ukraine” project.

The next workshop will take place in Rzeszów from 30 May to 1 June 2023.

ODIHR is looking for highly motivated youth who are creators, initiators, doers, influencers, activists and artists committed to building equal, inclusive and cohesive societies free from intolerance, discrimination and hate.

Participants in this three-day in-person training will learn how to: create a collective vision of peaceful, cohesive and inclusive societies among individuals of different ethnic and national backgrounds, cultures, religions and beliefs founded on an understanding of a shared human identity; effectively communicate this vision to others; identify and address negative bias, stereotyping, intolerance and identity-based hate; facilitate “safe space” discussions on issues around identity in ways that foster mutual respect and understanding, peace and security in society; build and sustain coalitions and networks among like-minded youth to advance tolerance and non-discrimination in their communities.

Application and more information https://www.osce.org/odihr/541620

W dniu 23.01.2024 r. odbył się Dzień Otwarty w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. W trakcie eventu wykład wygłosił prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA pod tytułem „Emocje i uczucia w okresie dorastania”. 

Przez ostatnie tygodnie nasi Wolontariusze prowadzili zbiórkę w grupach ćwiczeniowych w siedzibie naszej Uczelni. Zainteresowani mogli również przekazać darowiznę wrzucając środki pieniężne do puszki w sekretariacie. Dzięki wielkiemu wsparciu studentów oraz pracowników ostatecznie w całej akcji udało nam się zebrać aż 633,68 zł.

Proces rekrutacji do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum oficjalnie dobiegł końca. Mandaty obecnie działającej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum III kadencji wygasną 21.06.2024 r. Nowa Rada rozpocznie działalność dzień po zakończeniu działalności obecnej Rady, tj. 22.06.2024 r. i potrwa do 30.11.2027 r. 

Prezydium

Sebastian Krauz – Przewodniczący
Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Pelc – Sekretarz
Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Rzeszów

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Mateusz Szymczyk – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Gabriela Słysz – Członkini Zarządu
 10. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 11. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu

Warszawa

 1. Magdalena Antoniak
 2. Magdalena Nowicka
 3. Artur Rybacki
 4. Mateusz Skrzypczak
 5. Sandra Niedzielska
 6. Sonia Weronika Wolniaczyk
 7. Jakub Piekut
 8. Aleksander Grzegorz Kacprzak
 9. Sylwia Katarzyna Kusiak

Wrocław

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu