Sprawozdanie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego za rok akademicki 2022/23

Za nami Rok Akademicki 2022/23, który był dla nas wszystkich okresem niezwykle produktywnym i wymagającym. W związku z tym jesteśmy winni Wam sprawozdanie, z naszej działalności.

W Roku Akademickim 2022/23 Ogólnopolskie Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Rady w Rzeszowie w Rzeszowie:

 • Zorganizowały 11 oficjalnych posiedzeń
 • Wystosowały Wniosek do Rektora oraz Wydziałowej Komisji Jakości, oraz Wniosek o mianowanie Opiekuna Merytorycznego
 • Podjęły 13 Uchwał
 • Organizowały, współorganizowały lub uczestniczyły w 43 akcjach
 • Tworzono treści publikowane w social mediach
 • Współpracowano z BOSem, Władzami Uczelni oraz zewnętrznymi interesariuszami
 • Współpracowano ze starostami grup

Do najważniejszych akcji zaliczyć należy: Inauguracje Roku Akademickiego w Rzeszowie i Warszawie, XIV Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych, Zbiórkę na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci z Fundacji Asyk, Czwartą edycję akcji „Warto pomagać”, Publikacja kolejnych numerów Magazynu Discipulus, Zawiązanie Studenckich Kół Naukowych, Obchody 669-lecia lokacji Miasta Rzeszowa, Projekt Youth for Inclusion, Promocje Uczelni w szkołach średnich, Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta, Akcje dla „Kundelka” oraz Domu Samotnej Matki w Rzeszowie, IV Edycję Akcji HELPER’S GENERATION, Konferencje „The Deal”, IV Edycję Wieczoru Planszówek czy Wyjazd Integracyjny Samorządu Studenckiego.

Pełna treść Sprawozdania z Roku Akademickiego 2022/23 dostępna jest tutaj: https://samorzad.humanum.pl/wp-content/uploads/2023/06/Sprawozdanie-Rady-Uczelnianej-za-rok-akademicki-2022-23-2.pdf

W imieniu wszystkich fili naszego Samorządu chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za kończący się powoli rok akademicki 2022/23, w którym spotkaliśmy się z wielką życzliwością z waszej strony oraz zaangażowaniem w organizowane przez nas akcje.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzymy wam wielu przygód, poznania nowych i wspaniałych ludzi oraz czerpania pełną piersią z każdej chwili swojego wolnego czasu.

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu