Sprawozdanie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego za rok akademicki 2022/23

Za nami Rok Akademicki 2022/23, który był dla nas wszystkich okresem niezwykle produktywnym i wymagającym. W związku z tym jesteśmy winni Wam sprawozdanie, z naszej działalności.

W Roku Akademickim 2022/23 Ogólnopolskie Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Rady w Rzeszowie w Rzeszowie:

  • Zorganizowały 11 oficjalnych posiedzeń
  • Wystosowały Wniosek do Rektora oraz Wydziałowej Komisji Jakości, oraz Wniosek o mianowanie Opiekuna Merytorycznego
  • Podjęły 13 Uchwał
  • Organizowały, współorganizowały lub uczestniczyły w 43 akcjach
  • Tworzono treści publikowane w social mediach
  • Współpracowano z BOSem, Władzami Uczelni oraz zewnętrznymi interesariuszami
  • Współpracowano ze starostami grup

Do najważniejszych akcji zaliczyć należy: Inauguracje Roku Akademickiego w Rzeszowie i Warszawie, XIV Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych, Zbiórkę na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci z Fundacji Asyk, Czwartą edycję akcji „Warto pomagać”, Publikacja kolejnych numerów Magazynu Discipulus, Zawiązanie Studenckich Kół Naukowych, Obchody 669-lecia lokacji Miasta Rzeszowa, Projekt Youth for Inclusion, Promocje Uczelni w szkołach średnich, Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta, Akcje dla „Kundelka” oraz Domu Samotnej Matki w Rzeszowie, IV Edycję Akcji HELPER’S GENERATION, Konferencje „The Deal”, IV Edycję Wieczoru Planszówek czy Wyjazd Integracyjny Samorządu Studenckiego.

Pełna treść Sprawozdania z Roku Akademickiego 2022/23 dostępna jest tutaj: https://samorzad.humanum.pl/wp-content/uploads/2023/06/Sprawozdanie-Rady-Uczelnianej-za-rok-akademicki-2022-23-2.pdf

W imieniu wszystkich fili naszego Samorządu chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za kończący się powoli rok akademicki 2022/23, w którym spotkaliśmy się z wielką życzliwością z waszej strony oraz zaangażowaniem w organizowane przez nas akcje.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzymy wam wielu przygód, poznania nowych i wspaniałych ludzi oraz czerpania pełną piersią z każdej chwili swojego wolnego czasu.