Spotkanie w Ratuszu odnośnie realizacji projektu Youth for Inclusion

W dniu 26.01.2023 r. przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum wzięli udział w spotkaniu w Ratuszu które dotyczyło możliwości realizacji w Rzeszowie szkoleń i warsztatów dla młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji w ramach projektu Youth for Inclusion.

W spotkaniu udział wzięli Pani Marzena Furtak-Żebracka Główny Specjalista w Referacie Współpracy Międzynarodowej, dr Kishan Manocha – Kierownik Departamentu Tolerancji i Niedyskryminacji ODIHR z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie, przedstawiciele Rady Młodzieży Rzeszowa, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Z ramienia URSS CH w potkaniu udział wzięli Przewodniczący Ogólnopolskiego Prezydium URSS CH Sebastian Krauz oraz Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Aleksandra Koźlak.