Rozszerzamy zakres pomocy psychologicznej dla studentów

Od dnia 07.02.2022 r. do p. Matyldy Pachowicz dołączają dwie psycholożki, pracujące na uczelni jako dydaktycy – p. Małgorzata Krysa oraz p. Monika Wild-Urbanek. Dzięki środkom projektu „Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, studenci i pracownicy uczelni otrzymają dodatkowe możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych emocjonalnie i kryzysowych, jak również otrzymają poradnictwo co do sposobu dalszego postępowania, gdy wymagane będzie bardziej systematyczna i długoterminowa pomoc specjalistyczna.

Więcej informacji nt. organizacji dyżurów znajdą Państwo w zakładce: Pomoc psychologiczna