Inauguracja roku akademickiego w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny

W dniu 08.10.2023 r. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Rzeszowie wzięła udział w uroczystej Inauguracji roku akademickiego w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny w Warszawie.

Uroczystej Inauguracji która miała miejsce 08.10 o godzinie 19:00 przewodniczył Ks. Kard. Kazimierz Nycz, a w wydarzeniu wzięli udział przedstawicieli kilkunastu uczelni z całej Warszawy.

Z ramienia Uczelni w tym wydarzeniu wziął udział Jego Magnificencja prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult. Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu oraz Sekretarz JM Rektora Bartłomiej Mirowski.

W wydarzeniu z ramienia URSS CH udział wzięli:

  1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
  2. Natalia Dytko – Członek Zarządu
  3. Katarzyna Mistecka – Członek Zarządu

Galeria: https://samorzad.humanum.pl/inauguracja-roku-akademickiego-w-duszpasterstwie-akademickim-sw-anny/