Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 w Rzeszowie

20 października br. odbyła się Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24 w Collegium Humanum w Rzeszowie.

Nowy rok akademicki uroczyście rozpoczął JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu, który dokonał również aktu immatrykulacji studentów I roku, którzy uroczyście ślubowali na sztandar uczelni.

W programie znalazł się wykład ks. dr. Witolda Burdy, postulatora procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów, przemówienie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Coollegium Humanum, Sebastiana Krauz oraz występ chóru Lumen z Przeworska pod dyrygenturą Pani Anny Marii Balawender, a zwieńczeniem był koncert Aleksandry Kędry, laureatki Carpathia Festival i zdobywczyni z rąk JM Rektora bonu na poczet studiów w Collegium Humanum.

Wszystkim studentom rzeszowskiej filii życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim.