Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii w Rzeszowie

W środę 19 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii Collegium Humanum w Rzeszowie. Ceremonia połączona była z oficjalnym otwarciem nowej siedziby filii przy ul. Okulickiego 10, aktem poświęcenia siedziby przez JE Biskupa dr. Jana Wątrobę̨, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej oraz immatrykulacją nowych studentów.

Uroczystość inauguracji swoją obecnością uświetnili m.in.: Radna Miasta Rzeszowa mgr Grażyna Szarama, Marzena Furtak-Żebracka z Urzędu Miasta Rzeszowa, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie ks. dr Janusz Podlaszczak, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski, Mateusz Szatan reprezentujący Krajową Izbę Rozliczeniową, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Prezes Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego Maciej Karasiński, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie mgr Dorota Dominik, Wicedyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marek Kondziołka, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Centrum Medycznego MEDYK dr Artur Grzesik, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej Prof. dr hab. inż. Jaroslaw Sęp, Prezes Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia Lek. med. Adam Młodzianowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego SABAMED Lek. med. Daker Al. Soori, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab w Rzeszowie Tomasz Skoczylas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie mgr Irena Marszałek-Czekierda, Założycielka i Społeczny Prezes Fundacji Drzewo Życia mgr Elżbieta Pięta, Dyrektor Fundacji Aktywizacja Oddziału w Rzeszowie Katarzyna Kędzior-Łątka, Prezes Wojciech Kołodziejczyk oraz Wiceprezes Aleksandra Mazur z Fundacji Asyk, Elżbieta Dobrowolska i Joanna Strzępek reprezentujące Fundację Aprobata, Prezes Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS mgr Agata Pieniążek, Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia Collegium Humanum mgr Magdalena Szydłowska oraz Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak radzić sobie ze stratą? Wymiar bioetyczny” wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec z Uniwersytetu Opolskiego.

Punktem centralnym uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Piotr Nowak, Jakub Kraska, Jakub Haba, Marta Zięba-Kuźniar, Daniel Wacht, Karolina Widlak, Stanisław Motowidło, Gabriela Orłowska oraz Damian Piątek. Po ślubowaniu JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki dokonał ich symbolicznego pasowania na studentów Collegium Humanum.

Nowych studentów powitał Sebastian Krauz, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Rzeszowie.

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica Gaudeamus igitur, oraz Grzegorz Wilk z koncertem Polskiej Muzyki Rozrywkowej.

Dostępny już jest 12 numer Magazynu Uczelnianego „Discipulus” który prowadzony jest przez Koło Redakcyjne działające przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.

Zapraszamy wszystkich do zasubskrybowania kanały YT SKN RadioHumanum. Na kanale członkowie koła publikują wywiady, prowadzone przez członków koła ze specjalistami z wszelkich dziedzin życia.

W dniu 26 kwietnia w Collegium Humanum – Filii w Rzeszowie odbyły się warsztaty prowadzone przez Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach dla studentów psychologii z obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (technologii asystujących).

Składy Rad IV Kadencji 22.06.2024 - 30.11.2027

Prezydium 2021/2024

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący
 2. Mateusz Szomko – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy

Prezydium 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Rzeszów
 2. Magdalena Antoniak – Warszawa
 3. Filip Leszczyński – Wrocław
 4. Robert Lijewski – Poznań

Rzeszów 2024/2027

 1. Oliwia Kobylarz – Przewodnicząca
 2. Adrianna Kłuskiewicz – Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji Eventowej
 3. Aleksandra Pelc – Sekretarz
 4. Dorota Szela – Rzecznik Praw Studenta
 5. Gabriela Słysz – Rzecznik Prasowy
 6. Mateusz Straszak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 7. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
 8. Sonia Mikłasz – Członkini Zarządu
 9. Kinga Myćka – Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Mistecka – Członkini Zarządu
 11. Barbara Sołek – Członkini Zarządu

Warszawa 2024/2027

 1. Magdalena Antoniak – Przewodnicząca
 2. Aleksander Grzegorz Kacprzak – Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Piekut – Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów
 5. Artur Rybacki – Członek Zarządu
 6. Sandra Niedzielska – Sekretarz
 7. Agata Seżysko – Członkini Zarządu

Wrocław 2024/2027

 1. Filip Leszczyński – Przewodniczący
 2. Mikołaj Zieliński – Wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Krzyszycha – Sekretarz
 4. Nikola Michaś – Przewodnicząca Sekcji Eventowej
 5. Hubert Karkos – Przewodnicząca Sekcji Starostów
 6. Sara Kotowska – Przewodnicząca Sekcji Inicjatyw Studenckich
 7. Anna Pacyna – Członkini Zarządu
 8. Bartłomiej Cieplik – Członek Zarządu
 9. Aleksandra Kotowska – Członkini Zarządu
 10. Anastazja Bielawska – Członkini Zarządu
 11. Oliwia Bąkowska – Członkini Zarządu
 12. Karol Sygierycz – Członek Zarządu
 13. Wojciech Czyżewski – Członek Zarządu
 14. Sandra Fejdasz – Członkini Zarządu

Poznań 2024/2027

 1. Robert Lijewski – Przewodniczący
 2. Maksymilian Czarnecki – Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Chmielewska – Sekretarz
 4. Mariusz Omieczyński – Członek Zarządu
 5. Joanna Jaskuła – Członkini Zarządu
 6. Karolina Briańska – Członkini Zarządu
 7. Gabriela Małagocka – Członkini Zarządu
 8. Eliza Żymałkowska – Członkini Zarządu
 9. Przemysław Bączkowski – Członek Zarządu
 10. Weronika Bielawska – Członkini Zarządu