Walne posiedzenie nowej Rady Uczelnianej

02.09 br. odbędzie się pierwsze Walne posiedzenie nowego Składu Rady Uczelnianej Collegium Humanum, podczas której Przewodniczący Sebastian Krauz dokona mianowania Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Rzecznika Praw Studenta oraz Rzecznika Prasowego. 

Przebieg spotkania w punktach:

 • Otwarcie obrad
 • Przedstawienie kandydatów na nowe stanowiska
 • Walne głosowanie nad powołaniem Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Rzecznika Praw Studenta oraz Rzecznika Prasowego
 • Powołanie nowych Komisji wraz z Zarządem
 • Zapoznanie nowych członków Rady z Kodeksem Etyki oraz Regulaminem Samorządu
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie posiedzenia

Posiedzeniu przewodniczył będzie Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego, Sebastian Krauz. Podczas spotkania odbędzie się także szkolenie na temat przygotowywania dokumentów z działalności Rady.

Nowy skład Rady prezentuje się następująco:

 1. Sebastian Krauz– Przewodniczący Rady Samorządu w Rzeszowie
 2. Tomasz Sitek- Wiceprzewodniczący Rady Samorządu w Rzeszowie
 3. Karolina Górniewicz- Sekretarz Rady Samorządu w Rzeszowie
 4. Dominika Kulaga- Rzecznik Praw Studenta
 5. Julia Kozicka- Rzecznik Prasowy
 6. Katarzyna Mazur
 7. Izabela Kubica
 8. Sylwia Ciebiera
 9. Dorota Szela
 10. Aleksandra Koźlak

Zgodnie z § 8, Rozdziału II – Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, Działu II Organy Samorządu Studenckiego, Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum, kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Rady następnej kadencji. Tym samym Kadencja URSS CH w Rzeszowie trwa od 01.08.2021 r. do 21.06.2024 r.