Stanowisko URSS CH wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

Przyjaciółki i Przyjaciele,

Sytuacja naszych sąsiadów z Ukrainy wzbudza wiele emocji – obawę o przyszłość naszego regionu, ale przede wszystkim poczucie solidarności i chęć niesienia wsparcia.

W tym duchu w imieniu środowiska studenckiego oraz Przewodniczącego URSS CH Sebastian Krauz, wyrażamy pełną solidarność z naszymi Przyjaciółmi zza wschodniej granicy oraz naszymi studentami którzy pochodzą lub są związani z Ukrainą. W tych czarnych godzinach nasze myśli są z Ukrainą i niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi, gdy stoją w obliczu tego niesprowokowanego ataku i strachu o swoje życie. Wojna zawsze uderza w zwykłych obywateli i nigdy nie jest rozwiązaniem.

Naród polski w sposób okrutny doświadczył tego w XX wieku. Tym bardziej dziś, musimy stanąć po stronie tych, którzy stali się ofiarami perfidnego ataku ze strony furiata. Wszyscy pamiętamy krwawe wydarzenia Euromajdanu które pochłonęły życie zwykłych ludzi.

W związku z tym deklarujemy, że jesteśmy gotowi do podjęcia wszelkiej pomocy oraz działań mających na celu wsparcie dla studentów pochodzących z Ukrainy, oraz obywatelek i obywateli tego kraju. Nigdy więcej wojny!

🇺🇦

Друзі та друзі,

Ситуація наших сусідів з України викликає багато емоцій – страх за майбутнє нашого краю, але перш за все почуття солідарності та бажання надати підтримку.

У цьому дусі, від імені студентської спільноти та президента URSS CH Себастьяна Крауза, ми висловлюємо нашу повну солідарність з нашими друзями з-за східного кордону та нашими студентами, які походять з України чи мають відношення до неї.

У ці темні години наші думки з Україною та невинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикаються з цим неспровокованим нападом і страхом за своє життя. Війна завжди вражає простих громадян і ніколи не є рішенням.

Польський народ жорстоко пережив це у 20 столітті. Тим більше, що сьогодні ми повинні стати на бік тих, хто став жертвою підступного нападу божевільного. Всі ми пам’ятаємо криваві події Євромайдану, які забирали життя простих людей.

Тому заявляємо, що готові до будь-якої допомоги та дій, спрямованих на підтримку студентів з України, а також громадян цієї країни. Немає більше війни!