Sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego “Jakościowy tour Forum Uczelni Niepublicznych”

20 sierpnia 2022 roku, na terenie kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej przy ul. Jutrzenki 135 w Warszawie, odbyło się spotkanie samorządów studenckich Stołecznych Uczelni Niepublicznych. Wydarzenie zorganizowało Forum Uczelni Niepublicznych “FUN”, a składało się z dwóch części: szkoleniowej oraz integracyjnej.

Samorząd uczelni Collegium Humanum wystąpił w trzyosobowym składzie: Tomasz Sitek- przewodniczący, Wiktoria Krzan i Wiktoria Wawszczak.

Całodzienne szkolenie dotyczące włączania studentów w proces doskonalenia jakości kształcenia na uczelniach niepublicznych oparte było o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668).

Podczas pierwszej części szeroko omówiona została tematyka wsparcia studentów w rozwoju, działalności naukowej, ale również w codziennym studiowaniu głównie jasności przekazu ścieżek eskalacji rozwiązywania problemów przez studenta. Nasza uwaga została zwrócona na sprawy takie jak funkcjonalność i dostępność biura karier. Rozmowy objęły również problematykę mniejszych grup studenckich, takich jak studenci zagraniczni czy studenci z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie, o godzinie 17, w restauracji Semola, przy ul. Obywatelskiej 1 rozpoczęła się uroczysta kolacja integracyjna, podczas której w dalszym ciągu toczone były rozmaite rozmowy o samorządnictwie.

Szkolenie FUNu było bardzo cennym i rozwijającym doświadczeniem, szczególnie dla tak młodego samorządu jak nasz. Poznaliśmy sposoby na włączenie samorządu i studentów uczelni w procesy doskonalenia jakości kształcenia, co z pewnością wkrótce zaowocuje.