Sprawozdanie z Branżowego obozu Samorządów Studenckich

Wyjazd został  zorganizowany przez Komisje Branżowe Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej: Forum Uczelni Ekonomicznych, Forum Uczelni Niepublicznych oraz Forum Uniwersytetów Polskich. Obóz odbył się 8-12 sierpnia 2022 w Szklarskiej Porębie w ośrodku Interferie Sport Hotel Bornit.

Podczas 4 dni obozu odbyły się szkolenia dla samorządowców:

  • Usprawnienie organizacji pracy z wykorzystaniem rozwiązań pakietu office,
  • Umiędzynarodowienia i programów wymian studenckich,
  • Stypendiów
  • Panel dyskusyjny odnośnie osób z niepełnosprawnościami oraz ustawie zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Szkolenie z pozyskiwania funduszy
  • Kół naukowych

W obozie uczestniczyli:Tomasz Sitek — Przewodniczący URSS CH w Warszawie oraz Wiktoria Wawszczak — członek zarządu oraz Przewodnicząca Sekcji Eventowej.

Ponadto podczas obozu była zapewniona integracja z innymi samorządowcami, dzięki czemu można było wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami obozu. Z całego wyjazdu zdobyliśmy cenną wiedzę oraz motywacje do działania w samorządności.