Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

16.03.2022 r. Collegium Humanum Filia w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Zespołem Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie. Ze strony Uczelni umowę podpisała prof.CH dr Małgorzata Dubis Prorektor Filii Collegium Humanum,  a  w imieniu  Zespołu Szkół Społecznych  sygnowała ją  mgr Grażyna Szarama dyrektorka Szkoły.

W skład Zespołu Szkól Społecznych wchodzi Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu.

Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami edukacyjnymi jest naprawdę szeroki. Obejmuje współpracę w zakresie kierowania studentów na  praktyki  w szkole,  oraz  integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów.

Podpisane porozumienie jest  korzystne dla obu stron.   Dzięki umowie Szkoła może  gościć wykładowców akademickich, którzy będą uzupełniać,  ukazywać wiedzę w innym ujęciu, przybliżać standardy wykładów i ćwiczeń charakterystyczne dla  Uczelni. Natomiast Uczelnia może   spodziewać się efektów porozumienia w zwiększonym zainteresowaniu ofertą edukacyjną wśród maturzystów.