Podpisanie porozumienia o współpracy ze ,,Studenckim Starterem”